Phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục cấp sổ đỏ

Bộ Tài nguyên - Môi trường đang khẩn trương xây dựng Dự thảo Nghị định chi tiết của Luật Đất đai 2024 sẽ phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, giảm phiền hà cho người dân khi xin cấp sổ đỏ.

Dự thảo Nghị định sẽ tập trung vào ba nội dung chính là điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn với đất; hệ thống thông tin đất đai. Trong đó, về điều tra cơ bản đất đai, Dự thảo quy định về trình tự, thủ tục và kinh phí. Còn về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Dự thảo quy định với tinh thần phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính, chi phí, giảm phiền hà cho người dân, đặc biệt không phát sinh thủ tục mới và gắn liền với chuyển đổi số.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực ngày 1/7/2024.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/phan-cap-phan-quyen-giam-bot-thu-tuc-cap-so-do-233677.htm