Phải quen dần với biến động giá xăng dầu

    Gốc

    Từ thời điểm này, doanh nghiệp và người dân phải làm quen với thực tế giá xăng biến động theo giá thế giới...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=337095e6d6a1a5&page=category