Phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Ngày 12/3, tại Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi Luật Đất đai, Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên cho biết, nguyên tắc của việc sửa đổi Luật Đất đai lần này là, đất đai vẫn là sở hữu toàn dân, Nhà nước là người đại diện.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=45614