Phải chấm dứt khoản thu ngoài học phí

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Theo GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Những lập luận của Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014 chưa thuyết phục

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009060401283462P0C1002/phai-cham-dut-khoan-thu-ngoai-hoc-phi.htm