Oracle sắp tung ra 45 miếng vá bảo mật

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 15/7/2008, Oracle sẽ tung ra 45 miếng vá bảo mật quan trọng.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10708&t=pcolarticle