Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Chiều 20/5/2024, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

 Ông Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả biểu quyết cho thấy, đã có 475/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thực hiện Lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Clip: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức. Nguồn: VTV24

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 9, Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các lãnh đạo tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các lãnh đạo tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

TIỂU SỬ TÂN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN

Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962; quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; dân tộc Kinh; ngày vào Đảng: 25/8/1982.

Ông Trần Thanh Mẫn giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (7/2017 - 3/2021); Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (từ 1/4/2021); Chủ tịch Tổ chức nghị sỹ hữu nghị Việt Nam khóa XV và Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Việt Nam-Lào (11/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ông Trần Thanh Mẫn là Cử nhân lý luận chính trị, Tiến sỹ Kinh tế.

Từ tháng 7/1979-12/1982, ông Trần Thanh Mẫn là cán bộ Huyện đoàn Châu Thành, Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ 1/1983-12/1987, ông Trần Thanh Mẫn là Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn, huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành.

Từ tháng 1/1988-6/1994, ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ; từ 7/1994-11/1999 là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ

Từ tháng 12/1999-12/2003, ông Trần Thanh Mẫn là tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng ông Trần Thanh Mẫn tỉnh, Phó Chủ tịch ông Trần Thanh Mẫn tỉnh Cần Thơ; từ tháng 1/2004-3/2008 là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Từ tháng 3/2008-12/2010, ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; từ tháng 1/2011-9/2015 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ tháng 10/2015-3/2016, ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (1/2011-2016), XII (từ 1/2016), Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ tháng 4/2016-6/2017, ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 7/2017-1/2021, ông Trần Thanh Mẫn là Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; từ 2/2021-3/2021 là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ tháng 4/2021-7/2021, ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021-7/2021); từ tháng 7/2021 đến nay là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 7/2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV; từ tháng 11/2021 đến nay là kiêm Chủ tịch Tổ chức nghị sỹ hữu nghị Việt Nam khóa XV và Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Việt Nam-Lào.

Từ ngày 2/5/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

Thiết kế: Lê Tường

Thiết kế: Lê Tường

Hải Yến

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ong-tran-thanh-man-duoc-bau-lam-chu-tich-quoc-hoi-khoa-xv-20240520151714995.htm