Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

  68 liên quanGốc

  Ngày 25/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc với hơn 900 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu trí thức KHCN trong cả nước.

  Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam một tổ chức chính trị - xã hội lớn với 142 hội thành viên, trong đó có 79 hội ngành toàn quốc và 63 liên hiệp hội tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam còn có sự tham gia của hơn 500 đơn vị nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo, 101 cơ quan báo, tạp chí với hơn 400 ấn phẩm bao gồm báo, báo điện tử, tạp chí, bản tin, đặc san, trang tin điện tử và ấn phẩm khác.

  Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Trọng Đạt

  Thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam còn bao gồm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các hội, tổng hội hoạt động hợp pháp trên các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ.

  Trong giai đoạn 2015-2020, các Liên hiệp hội địa phương và hội ngành thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã thực hiện trên 2.000 đề tài/dự án cấp cơ sở, trên 300 đề tài/dự án cấp bộ/tỉnh và hàng chục đề tài/dự án cấp nhà nước.

  Tham dự và phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam là nơi hội tụ những trí tuệ được kết tinh bằng cả đời lao động, khát khao được góp sức, chung tay phát triển đất nước.

  Kể từ khi đất nước giành được độc lập đến nay, đội ngũ trí thức Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, miệt mài lao động sáng tạo và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trong đó, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam có vị trí, vai trò là hạt nhân tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Trọng Đạt.

  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng đã đóng góp vào việc thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

  Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra các chức danh lãnh đạo Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội sẽ giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII.

  Trọng Đạt

   Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/cac-nha-khoa-hoc-la-tai-san-quy-bau-cua-quoc-gia-700432.html