Ông Phan Đình Trạc: Đà Nẵng tiên phong đột phá trên nhiều lĩnh vực

Làm việc với Thành ủy Đà Nẵng, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đánh giá, Đà Nẵng tiên phong đột phá trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 13/6, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại TP Đà Nẵng.

Đoàn công tác đã nghe báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng về tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2025); công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; định hướng tiếp tục đổi mới của TP trong thời gian tới...

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Thành ủy Đà Nẵng ngày 13/6. Ảnh: CTV

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Thành ủy Đà Nẵng ngày 13/6. Ảnh: CTV

Tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân TP Đà Nẵng qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương; nhất là những bài học kinh nghiệm rút ra.

Đà Nẵng đi sớm, tiên phong đột phá trên nhiều lĩnh vực: Đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực tại chỗ; trong quy hoạch, phát triển đô thị; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh trật tự an toàn xã hội; trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quan hệ đối ngoại; thể hiện tầm nhìn dài hạn, đúng đắn với bước đi phù hợp trong từng giai đoạn.

Nhờ đó, Đà Nẵng đã đạt những thành tựu nổi bật. Kinh tế của thành phố đạt được mức tăng trưởng đáng kể, giai đoạn 2021-2023 bình quân đạt 5,51%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người tăng đều, năm 2023 đạt 4.537 USD; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ; vai trò liên kết hợp tác phát triển vùng được quan tâm chú trọng...

Bên cạnh đó, ông Phan Đình Trạc cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của Đà Nẵng trong một số lĩnh vực hoạt động chủ yếu, gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ Thành ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; ghi nhận và tổng hợp kiến nghị của thành phố để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Diệu Thùy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-phan-dinh-trac-da-nang-tien-phong-dot-pha-tren-nhieu-linh-vuc-2291253.html