Ông Nguyễn Trọng Huân, Phó Bí thư Huyện ủy trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 1/12, Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng tổ chức Kỳ họp thứ mười tám (Kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh).

 Quanh cảnh kỳ họp.

Quanh cảnh kỳ họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang và các đại biểu dự kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các Ban xây dựng Đảng; thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể; lực lượng vũ trang cùng 29/31 đại biểu HĐND huyện.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Khương phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình về: Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hoạn 2021-2025; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện về 3 tờ trình. 100% đại biểu tham dự kỳ họp nhất trí cao thông qua các Tờ trình.

Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp còn thông qua Quyết định điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với đồng chí Nguyễn Trọng Huân; Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai về việc giới thiệu nhân sự để HĐND huyện bầu Chủ tịch UBND huyện Mường Khương. Tờ trình đề nghị bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Mường Khương Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo tỉnh và huyện tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND huyện Mường Khương.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất Kỳ họp thứ mười tám HĐND huyện đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Mường Khương. Ông Nguyễn Trọng Huân, Phó Bí thư Huyện ủy trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Huân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Trọng Huân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xin hứa sẽ kế thừa và tiếp tục phát huy thành quả của các thế hệ đi trước, nỗ lực rèn luyện và học tập với khả năng cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trước mắt tập trung các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết của HĐND huyện thông qua các kỳ họp. Đồng thời, bắt tay ngay vào chuẩn bị các nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ong-nguyen-trong-huan-pho-bi-thu-huyen-uy-trung-cu-chuc-vu-chu-tich-ubnd-huyen-muong-khuong-khoa-xviii-nhiem-ky-2021-2026-post376686.html