Nước sạch… của bộ đội

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Vừa gặp chúng tôi, bà Sinh ở thôn Kiến Phong (xã Gia Tường, huyện Nho Quan) đã đon đả: “Mời các chú vào uống nước… bộ đội!”...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.29525.qdnd