Nữ sinh viên trường Hoa Sen nói với giảng viên 'khi em nói cô nên cúi mặt xuống'

Nữ sinh viên khoa Thiết kế Trường Đại học Hoa Sen có hành vi tát vào mặt bạn, đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp nên bị buộc thôi học.

Sinh viên Hoa Sen phát ngôn sốc với giảng viên

PV

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/nu-sinh-vien-truong-hoa-sen-noi-voi-giang-vien-khi-em-noi-co-nen-cui-mat-xuong-194525.html