Nữ sinh Hà Tĩnh học nghề cơ điện tử, sẵn sàng ra nước ngoài làm việc

Với việc lựa chọn theo học lớp cao đẳng Cơ điện tử A1 - K28 tại Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh, Tô Thị Hoài Vinh trở thành nữ sinh đầu tiên ở Hà Tĩnh theo học ngành kỹ thuật.

Giang Nam - Thu Cúc

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nu-sinh-ha-tinh-hoc-nghe-co-dien-tu-san-sang-ra-nuoc-ngoai-lam-viec-post264953.html