Nộp tiền sử dụng đất: Dân mất tiền “oan“!

    Gốc

    Bảng giá đất do UBND TP.HCM ban hành áp dụng từ ngày 1.1.2008 tăng 10 - 50% so với bảng giá cũ. Nhưng có nhiều...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/01/17/082339/5425