Nỗi niềm trước mùa giải thưởng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Có lẽ, phải đến cả chục năm trở lại đây, cứ vào giai đoạn bản lề giữa cuối năm cũ và đầu năm mới - tức là khoảng thời gian mà Hội Nhà văn Việt Nam công bố kết quả giải thưởng thường niên của mình - làng văn lại được một phen được tha hồ sôi nổi bàn tán. Thoạt tiên rất nóng sốt. Rồi lắng xuống, râm ran. Rồi nhạt dần, bặt tiếng, chờ... "đến hẹn lại lên".

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/8/98038.cand