Nỗi buồn người trồng... củi!

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Sau mấy năm nỗ lực vun trồng, chăm bón, bà con ở xã Sơ Pai, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai rất vui mừng vì vườn điều xum xuê, tươi tốt. Đây là vườn điều trồng theo dự án ADB, mục đích tăng độ che phủ vùng rừng đầu...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/giam_stress/chuyen_khong_the_ngo/20081230.85897/copy3_of_20081230.58655/20090427.08919.html