Nỗ lực vì cuộc sống bình yên

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Gương sáng phố phường - chương trình giao lưu gương CBCS công an thực hiện tốt sáu điều Bác Hồ dạy và những điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vào lúc 20 giờ ngày 16-8-2008, Gương sáng...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/2008/08/20080814.104