Ninh Bình hướng dẫn mới xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn, Hạnh phúc

  Sở GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn số 63 về công tác xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn, Hạnh phúc từ năm học 2022-2023.

  Theo Sở GD&ĐT Ninh Bình, công tác triển khai thực hiện phong trào thi đua “Trường học thân thiện - học sinh tích cực” của Bộ GD&ĐT đến nay đã có nhiều thay đổi.

  Để đáp ứng mục tiêu xây dựng môi trường học đường văn minh, hạnh phúc, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước, Sở GD&ĐT đã có Hướng dẫn mới về công tác xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn, Hạnh phúc trên địa bàn tỉnh.

  Theo đó tiêu chuẩn về trường học xanh gồm 4 tiêu chí; Trường học sạch 4 tiêu chí; Trường học đẹp, Trường học an toàn, Trường học hạnh phúc đều có 3 tiêu chí.

  Mức chấm điểm tối đa cho các tiêu chuẩn cụ thể: Công tác quản lý, tổ chức thực hiện của nhà trường 10 điểm. 5 tiêu chuẩn (gồm 16 tiêu chí) có tổng điểm tối đa cho là 90 điểm; mức điểm cho mỗi tiêu chuẩn khác nhau; điểm lẻ đến 0,5.

  Nguyên tắc chấm điểm, đánh giá thực hiện theo thời điểm đánh giá: Thực hiện trong năm học. Chỉ chấm điểm với các tiêu chí đã có thực hiện cùng minh chứng kèm theo. Tính theo tỷ lệ % hoàn thành của từng tiêu chí để tính điểm. Cộng 0,5 điểm đối với các tiêu chí có mô hình tiêu biểu, hiệu quả.

  Tổng điểm và kết quả đánh giá: Tổng điểm chấm theo tiêu chí tối đa 100 điểm (chưa kể điểm cộng). Trường học đạt Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn, Hạnh phúc có tổng điểm đạt ≥ 85 điểm, không có Tiêu chí nào dưới 3,5 điểm.

  Trong khâu tổ chức thực hiện Sở GD&ĐT yêu cầu: Về phía Sở sẽ thường xuyên theo dõi, nắm tình hình; tham mưu lãnh đạo Sở điều chỉnh nội dung tiêu chí cho phù hợp (nếu có bất cập, khó khăn). Hằng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT kết quả xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn, Hạnh phúc…

  Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố căn cứ vào văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả; phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tiễn tại địa phương. Phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và huy động các nguồn lực trong xã hội hỗ trợ các trường học xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn, Hạnh phúc.

  Hằng năm, tổ chức kiểm tra việc thực hiện và tổ chức đánh giá các trường MN, TH, THCS trực thuộc; đưa nội dung công tác xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn, Hạnh phúc là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua các cơ sở giáo dục, đảm bảo 100% trường học đều được Phòng GD&ĐT tổng hợp đánh giá; báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT trước 10/6 trong Báo cáo tổng kết năm học.

  Đối với các trường học, cơ sở giáo dục: Căn cứ hướng dẫn của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT thành lập Ban Chỉ đạo cấp trường, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

  Hằng năm tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí; chủ động, phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương kịp thời khắc phục, bổ sung…

  Đức Trí

  Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ninh-binh-huong-dan-moi-xay-dung-truong-hoc-xanh-sach-dep-an-toan-hanh-phuc-post618944.html