“Những ngày Hà Nội tại Matxcơva” sẽ giúp giới trẻ Nga thêm hiểu biết về Hà Nội - Viêt Nam đổi mới

    Gốc

    Hanoinet - Ở Nga hiện nay, trong thế hệ lớn tuổi và trung niên có rất nhiều người am hiểu, coi trọng và yêu mến văn hóa Việt Nam.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=76653