Những món đồ độc trong game tìm chủ nhân trên mạng

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Rất nhiều đồ vật đẹp đã được tạo ra để lăng xê trò chơi rồi sau đó trôi nổi trên các chợ mạng.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2007/12/3B9AE0EB