Những gì cần khắc phục?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam mặc dù vẫn còn những vướng mắc, nhưng nhìn nhận một cách tổng thể, đang dần vận động theo đúng quỹ đạo và đã có tính minh bạch cao.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=119878