Những dấu hiệu chàng muốn cầu hôn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Anh ấy luôn thể hiện rằng mình yêu bạn rất nhiều và nghiêm túc tâm sự muốn chung sống với bạn suốt phần đời còn lại. Đây chính là dấu hiệu của những anh chàng đang có ý định “lập gia đình”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=85081