Nhóm Không Gian Mới trình làng 28 tác phẩm bằng chất liệu đá, gỗ, inox, gốm, gò nhôm

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nhóm Không Gian Mới, gồm 12 nhà điêu khắc trẻ đang trình làng 28 tác phẩm bằng chất liệu đá, gỗ, inox, gốm, gò nhôm, sáng tác năm 2007, tại 218A Pasteur, quận 3.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2007/10/127263