Nhiều trường có tỉ lệ học sinh tốt nghiệp rất thấp

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) – Theo số liệu chưa đầy đủ, nhiều trường ở khu vực miền Trung có tỉ lệ tốt nghiệp thấp, thậm chí có trường có tỉ lệ học sinh tốt nghiệp là 0%.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/228377.asp