Nhật Bản viện trợ không hoàn lại gần 85.000USD cho bệnh viện Xanh Pôn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 20/12, Đại sứ Nhật Bản Hattori và Giám đốc bệnh viện Xanh Pôn Lê Văn Điềm đã ký dự án “Cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện Xanh Pôn”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=33866