Nhật Bản lên kế hoạch trở lại với năng lượng hạt nhân

Nhật Bản sẽ tái khởi động thêm nhiều nhà máy hạt nhân và xem xét phát triển các lò phản ứng thế hệ mới. Đây là tuyên bố được Thủ tướng Kishida đưa ra trong một phát biểu về chuyển hướng chính sách năng lượng hạt nhân ở Nhật Bản.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhat-ban-len-ke-hoach-tro-lai-voi-nang-luong-hat-nhan-50447.htm