Nhân lực y tế: Tăng số lượng có tăng chất lượng?

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 12-6, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo trực tuyến Hà Nội-Huế-TPHCM về đào tạo nguồn nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội. Qua đó cho thấy, nhu cầu tăng cường nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là bác sĩ để bảo đảm việc chăm sức khỏe người dân đang tăng cao trong khi nhu cầu khả năng đáp ứng lại rất hạn chế.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2008/6/155408