Nhân lực cao bớt “mặn mà” với doanh nghiệp FDI

    1 đăng lạiGốc

    Sự chuyển dịch lao động có trình độ cao ra khỏi doanh nghiệp FDI đang diễn ra khá lớn...

      Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=cf66b261a2c17e&page=category