Nhân lên hạnh phúc | Địa chỉ từ thiện | 13/04/2024

Sau 24 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về Vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện và lấy ngày 7/4 hằng năm là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, đã cho thấy, đây là một phong trào có giá trị và ý nghĩa nhân văn rất lớn, giúp hàng triệu người bệnh được cấp cứu kịp thời, được kéo dài sự sống… Hoạt động hiến máu tình nguyện cũng tô thắm thêm truyền thống tương thân, tương ái, mang đậm tình yêu thương, nghĩa đồng bào của dân tộc Việt Nam.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhan-len-hanh-phuc-dia-chi-tu-thien-13-04-2024-232149.htm