Người Việt trong thị trường địa ốc Mỹ

    Gốc

    Từ nhiều năm qua, không ít người gốc Việt đã đầu tư vào thị trường địa ốc đầy lợi nhuận nhưng cũng không ít rủi ro tại Mỹ. Hoạt động này đặc biệt nhộn nhịp ở tiểu bang California.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20081004165603.aspx