Ngừng khai báo thông tin qua tin nhắn cho thuê bao trả trước

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Quy định hiện hành cho phép các thuê bao trả trước đang hoạt động chỉ cần khai báo thông tin qua tin nhắn SMS hoặc đăng ký trực tiếp trên trang web của các nhà cung cấp dịch vụ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=102524