“Ngôi nhà” chung cho nghệ nhân Hà Nội

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Thành lập tám tháng trước từ “chủ ý” của cố GS Trần Quốc Vượng, Câu lạc bộ Nghệ nhân Hà Nội đang từng bước đi vào hoạt động, là nơi tôn vinh các nghệ nhân – những “di sản” sống của Hà Nội.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=129459&sub=134&top=43