Thủ tướng làm Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tiền lương

Thủ tướng làm Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tiền lương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận thêm nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cải cách chính sách tiền lương

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cải cách chính sách tiền lương

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương cải cách chính sách tiền lương

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương cải cách chính sách tiền lương

Kiện toàn BCĐTƯ cải cách chính sách tiền lương

Kiện toàn BCĐTƯ cải cách chính sách tiền lương

Lương hưu người cao và thấp chênh lệch nhau 100 lần

Lương hưu người cao và thấp chênh lệch nhau 100 lần

Cải cách thực sự tiền lương

KHÔNG SỢ THIẾU…

Không sợ thiếu nguồn để cải cách tiền lương

Cải cách tiền lương: Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng

Tăng lương từ 2021 và phải giảm mạnh biên chế

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về cải cách tiền lương

Cải cách tiền lương: Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ cải cách tiền lương theo đúng lộ trình

Sẽ tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu lên 1,49 triệu đồng

Trung ương ban hành nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương

Cải cách tiền lương: Tăng lương thế nào để nợ công không tăng?

Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII: Đảng viên tỉnh Lâm Đồng nêu nhiều ý kiến tâm huyết

Những điểm mới cần lưu ý trong đề án cải cách chính sách tiền lương

Khu vực công sẽ không trả lương theo thang, bảng lương

Thiết kế lại toàn bộ hệ thống thang, bảng lương

Cải cách chính sách tiền lương: Không thể 'đốt cháy giai đoạn'

Nhìn lại 16 lần điều chỉnh tăng lương: Tác động đòn bẩy vẫn hạn chế

'Trả lương theo vị trí việc làm chứ không cào bằng, bình quân'

Muốn cải cách tiền lương phải tinh giản biên chế hiệu quả

Cải cách tiền lương - Quan trọng là tạo nguồn!

Phó Thủ tướng: Không tinh giản biên chế, khó cải cách tiền lương

Kết luận của BCH T.Ư Ðảng (khóa XI) một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công