Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về Nghệ An cũng là cơ hội để Hà Tĩnh phát triển toàn diện

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng mong muốn các bộ, ngành sớm ban hành quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng để các địa phương triển khai quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng dùng chung khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 16/9, tại thành phố Vinh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng và các đồng chí: Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái - Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hưng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Trung tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Dự hội nghị về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Cùng với 700 đại biểu tại điểm cầu chính, hội nghị được kết nối trực tuyến đến 655 điểm cầu với khoảng 42 nghìn đại biểu tham gia.

Đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Theo đó, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết số 39-NQ/TW đề ra, Bộ Chính trị chỉ rõ: xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước; đồng thời đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản.

Cụ thể: phát huy truyền thống, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển; xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường liên kết phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bộ Trung Bộ về thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tập trung phát triển mạng lưới đô thị, nhất là các đô thị trung tâm; tập trung phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo; tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển...

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chinh trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...

Hội nghị cũng đã nghe Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày một số nội dung của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, TP Vinh (Nghệ An) trình bày tham luận làm rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhất Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Chia sẻ tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Thời gian qua, 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh đã tăng cường liên kết, hợp tác và giành được kết quả trên một số lĩnh vực. Nghị quyết số 39-NQ/TW là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội phát triển để tỉnh Hà Tĩnh phát triển toàn diện các lĩnh vực, trọng tâm là về dịch vụ, du lịch, phát triển đô thị.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Từ những kết quả đạt được, trên cơ sở định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục liên kết, hợp tác chặt chẽ với tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, tập trung triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của 2 địa phương; liên kết phát triển các tour, tuyến du lịch gắn với “Con đường di sản Miền Trung” với đa dạng loại hình dịch vụ; tiếp tục chú trọng bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa cách mạng hiếu học của con người xứ Nghệ thích ứng với xu thế hội nhập phát triển; phát huy các giá trị di sản văn hóa, các danh nhân văn hóa thế giới, các vị lãnh tụ của Đảng như: Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đại thi hào Nguyễn Du, nữ sĩ Hồ Xuân Hương.... và các khu di tích Kim Liên, Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn...

Đồng thời, phối hợp huy động nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư liên vùng; tăng cường liên kết với các địa phương có cảng biển lớn để chia sẻ nguồn hàng xuất nhập khẩu, phát triển dịch vụ cảng biển, logistics; tăng cường liên kết phát triển các tour, tuyến du lịch, xúc tiến đầu tư với các tỉnh của nước bạn Lào, Đông Bắc Thái Lan...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng mong muốn các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng để các địa phương triển khai quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng dùng chung khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh; Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong vùng thực hiện các mục tiêu, chương trình, dự án liên kết vùng...

"Một nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển của hai tỉnh và các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ đã được tỉnh Hà Tĩnh gửi nhiều văn bản đề xuất Bộ Chính trị, các bộ, ngành đó là việc chấm dứt dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Nếu dự án tiếp tục được khai thác sẽ tác động và gây hệ lụy lớn đến môi trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sự phát triển bền vững. Đề nghị Bộ Chính trị sớm cho chủ trương về vấn đề này" - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW phải được đặt trong tổng thể phát triển vùng và cả nước, phải gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, qua đó tạo động lực, tạo sự kết nối, cộng hưởng mạnh mẽ hơn, nhất là với 2 tỉnh liền kề (Thanh Hóa, Hà Tĩnh), các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới và các địa phương trong cả nước...

Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, để Nghị quyết số 39-NQ/TW đi vào cuộc sống, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chủ động có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả của các cấp ủy tổ chức Đảng, hệ thống chính trị của Nghệ An. Yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ về tinh thần, trách nhiệm, về năng lực, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, gương mẫu, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân; phải xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, quyết tâm cao.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định, tỉnh Nghệ An nhận thức hội nghị hôm nay là khởi đầu, nhiệm vụ tới đây còn rất lớn, bên cạnh nhiều yếu tố thuận lợi còn có không ít thách thức.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc hội nghị.

Toàn tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, phối hợp hiệu quả với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương để tổ chức thực hiện thắng lợi các định hướng phát triển và nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao...

Thu Hà - Thành Duy - Phạm Bằng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chinh-tri/nghi-quyet-39-cua-bo-chinh-tri-ve-nghe-an-cung-la-co-hoi-de-ha-tinh-phat-trien-toan-dien/254323.htm