FPT.EMR của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

FPT.EMR của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

Hệ thống quản lý bệnh án điện tử - FPT.EMR của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT có khả năng quản lý toàn...
'Bệnh viện thông minh' - xu hướng hiện đại hóa trong khám, chữa bệnh

'Bệnh viện thông minh' - xu hướng hiện đại hóa trong khám, chữa bệnh

Nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

Nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

Trình làng 3 sản phẩm y tế thông minh 'made in Việt Nam'

Trình làng 3 sản phẩm y tế thông minh 'made in Việt Nam'

Phê duyệt Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh

Phê duyệt Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh

Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt: Rốt ráo triển khai

Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt: Rốt ráo triển khai

Nhiều giải pháp mới trong lĩnh vực y tế thông minh

Nhiều giải pháp mới trong lĩnh vực y tế thông minh

Chung tay xây dựng bệnh viện sạch, đẹp

Chung tay xây dựng bệnh viện sạch, đẹp

Phê duyệt Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2025

Phê duyệt Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2025

Phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh

Phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh

Đến năm 2025, tất cả người dân Việt Nam có hồ sơ sức khỏe điện tử

Đến năm 2025, tất cả người dân Việt Nam có hồ sơ sức khỏe điện tử

Khi người bệnh là khách hàng đặc biệt

Khi người bệnh là khách hàng đặc biệt

Mở rộng thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Mở rộng thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Áp dụng khoa học công nghệ, bệnh nhân hưởng lợi

Áp dụng khoa học công nghệ, bệnh nhân hưởng lợi

Lợi ích từ việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Lợi ích từ việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Mô hình bệnh viện thông minh

Mô hình bệnh viện thông minh

Đẩy mạnh thanh toán viện phí điện tử

Đẩy mạnh thanh toán viện phí điện tử

Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt: Thuận lợi nhưng chưa mặn mà

Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt: Thuận lợi nhưng chưa mặn mà

35% bệnh nhân thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

35% bệnh nhân thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Chuyển đổi công nghệ số trong y tế: Cách làm của 'người mở đường'

Chuyển đổi công nghệ số trong y tế: Cách làm của 'người mở đường'

Bộ Y tế: Mỗi bệnh viện kê thuốc theo một chuẩn dữ liệu khác nhau, khó liên thông ra ngoài

Bộ Y tế: Mỗi bệnh viện kê thuốc theo một chuẩn dữ liệu khác nhau, khó liên thông ra ngoài

Chính thức tăng giá viện phí mới với người bệnh chưa có thẻ BHYT tại 50 bệnh viện

Chính thức tăng giá viện phí mới với người bệnh chưa có thẻ BHYT tại 50 bệnh viện