Đi khám ở BV Đại học Y Dược TP HCM không cần mang tiền mặt

Đi khám ở BV Đại học Y Dược TP HCM không cần mang tiền mặt

Áp dụng khoa học công nghệ, bệnh nhân hưởng lợi

Áp dụng khoa học công nghệ, bệnh nhân hưởng lợi

Đi viện không dùng tiền mặt, mừng và lo

Đi viện không dùng tiền mặt, mừng và lo

Vì sao người bệnh không mặn mà thanh toán không dùng tiền mặt?

Vì sao người bệnh không mặn mà thanh toán không dùng tiền mặt?

Lợi ích từ việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Lợi ích từ việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Đẩy nhanh lộ trình thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Đẩy nhanh lộ trình thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Mô hình bệnh viện thông minh

Mô hình bệnh viện thông minh

Đẩy mạnh thanh toán viện phí điện tử

Đẩy mạnh thanh toán viện phí điện tử

Làm thế nào để thanh toán nhanh hơn khi đi khám chữa bệnh?

Làm thế nào để thanh toán nhanh hơn khi đi khám chữa bệnh?

Các bệnh viện phải chủ động triển khai thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt

Các bệnh viện phải chủ động triển khai thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt

Bộ trưởng Bộ Y tế: Lãnh đạo các đơn vị cần quyết liệt triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt

Bộ trưởng Bộ Y tế: Lãnh đạo các đơn vị cần quyết liệt triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt

Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt: Thuận lợi nhưng chưa mặn mà

Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt: Thuận lợi nhưng chưa mặn mà

35% bệnh nhân thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

35% bệnh nhân thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Chuyển đổi công nghệ số trong y tế: Cách làm của 'người mở đường'

Chuyển đổi công nghệ số trong y tế: Cách làm của 'người mở đường'

Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng dùng bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy từ tháng 9/2019

Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng dùng bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy từ tháng 9/2019

Phần mềm FPT.eHospital 2.0+ đã được hơn 300 bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng

Phần mềm FPT.eHospital 2.0+ đã được hơn 300 bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng