Ngày 29-8, giao lưu trực tuyến lần thứ 7 về đất đai

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) giao lưu trực tuyến (GLTT) giữa 63 Sở TN & MT trên cả nước với người dân và doanh nghiệp (DN) sẽ được tổ chức vào ngày 29-8.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/178128