Ngành nào cũng né trách nhiệm

    Gốc

    Hóa chất độc hại dùng để bảo quản trái cây ngoại nhập đã được cảnh báo từ lâu, nhưng trong nhiều năm qua không cơ quan chức năng nào có biện pháp giám sát, kiểm tra, xử lý.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/203946.asp