Ngành dầu khí mở rộng sản xuất và đa dạng hóa thị trường

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Nhìn lại chặng đường phát triển công nghiệp khí Việt Nam từ năm 1981 khi dòng khí đầu tiên của mỏ khí Tiền Hải C (Thái Bình) được khai thác với khối lượng khá khiêm tốn từ 20-22 triệu m3 khí/năm, đến nay công nghiệp khí Việt Nam đã qua các mốc son đáng ghi nhận.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120511&sub=56&top=38