Ngân hàng “lén” thu phí ATM

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nhiều khách hàng sử dụng thẻ ATM của Vietcombank và BIDV đột nhiên bị thu mà không hề được các nhà băng cung cấp dịch vụ thông báo trước. Theo nhiều chuyên gia, với việc thu phí trên ATM, người nghèo sẽ chịu thiệt nhất.>> Chưa thể thực hiện ngay thu phí ATM / Thống đốc chưa nhất trí thu phí giao dịch thẻ ATM

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/1/107950.cand