Ngân hàng không lãi suất

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Đặc thù nổi bật nhất của ngân hàng Hồi giáo là việc không đưa ra lãi suất được định trước đối với khoản cho vay tiêu dùng...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=f47460bb33f6e3&page=category