“Ngại đầu tư vào Việt Nam vì chi phí cao”

    3 đăng lạiGốc

    "Các doanh nghiệp Bỉ nhận thấy đầu tư vào Việt Nam không hiệu quả so với các nước trong cùng khu vực"...

      Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=d2c0b5a09b3f44&page=category