Nga và Mỹ sẽ thảo luận về Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Nga và Mỹ dự định sẽ tổ chức một cuộc gặp nhằm đưa ra thỏa thuận thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược được kí kết năm 1991 - vào tháng 12 năm 2009 sẽ hết hiệu lực.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/56273/default.aspx