Nga thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Ngày 26/11, Nga đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24. Tên lửa được phóng từ bệ phóng lưu động tại sân bay vũ trụ Plê-xét-xcơ (Plesetsk), miền Bắc nước Nga, với mục tiêu là báo đảo Cam-chát-ca (Kamchatka).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/188963