Nga tập trận quân sự hạt nhân

Ngày 21/5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã bắt đầu giai đoạn thứ nhất của cuộc tập trận quân sự hạt nhân.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nga-tap-tran-quan-su-hat-nhan-121612.htm