Nga lắp đặt modem 4G và thẻ SIM của Ukraine vào UAV

Nga được cho là đã lắp đặt modem 4G gắn SIM của nhà mạng Ukraine lên máy bay không người lái Geran-2, theo dõi vị trí và hoạt động của UAV trong quá trình tập kích.

Nga lắp đặt modem 4G và thẻ SIM của Ukraine vào UAV

Lý Thùy

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/video/nga-lap-dat-modem-4g-va-the-sim-cua-ukraine-vao-uav-1929680.html