Nga, Bồ Đào Nha tăng cường quan hệ song phương

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 25/10, Tổng thống Nga V. Putin bắt đầu thăm Bồ Đào Nha với mục đích tăng cường quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219912/Default.aspx