Nếu áp theo mức thuế mới số thu sẽ là 3.000 tỷ đồng

  Gốc

  Tại buổi họp phổ biến về Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế bảo vệ môi trường sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-1-2012, ông Nguyễn Đình Thi, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, số thu dự kiến nếu áp theo mức thuế mới khoảng 3.000 tỷ đồng, tương đương với mức thu của Pháp lệnh thuế nhà, đất hiện hành và sẽ không ảnh hưởng nhiều tới thị trường bất động sản.

  Cũng theo quy định, diện tích trong hạn mức có thuế suất 0,03%; vượt không quá 3 lần hạn mức 0,07%; vượt trên 3 lần hạn mức 0,15%.

  Ng.Quang

   Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/kinhte/2011/11/273695/