Năng động là do gien

    Gốc

    Một nhóm nhà khoa học thuộc ĐH Bắc Carolina, Mỹ vừa thực hiện một nghiên cứu trên loài chuột và rút ra một kết quả thú vị rằng sự năng động hay lười biếng là do gien quy định. Kết luận trên đã được đăng trên tờ Physiological Genomics, cho biết nhóm này đã tìm ra 6 nhiễm sắc thể trên loài chuột có liên quan đến sự hăng hái vận động ở sinh vật.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/233093.asp