Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị ngay từ cơ sở

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị huyện Cẩm Xuyên tiếp tục quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở.

 Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Chiều 13/6, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh do bà Phạm Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Cẩm Xuyên về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp huyện”.

 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng ban Dân chủ - pháp luật, tôn giáo - dân tộc (Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh) trình bày báo cáo của đoàn giám sát.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng ban Dân chủ - pháp luật, tôn giáo - dân tộc (Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh) trình bày báo cáo của đoàn giám sát.

Trong những năm qua, việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên có nhiều chuyển biến rõ nét; góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân. Huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 5 và 20 hằng tháng; tiếp công dân đột xuất trong những trường hợp đông người, phức tạp. Sau các phiên tiếp dân, huyện Cẩm Xuyên đều ban hành thông báo kết quả theo quy định để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện...

 Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình: Huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng trước thềm đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình: Huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng trước thềm đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo đã được quan tâm hơn, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về khiếu nại, tố cáo. Việc thực hiện dân chủ cơ sở có sự chuyển biến tích cực; công tác thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ được tăng cường.

Lũy kế từ 1/1/2022 – 31/12/2023, huyện Cẩm Xuyên đã tiếp 1.323 lượt công dân và tiếp nhận 693 đơn thư khiếu nại, tố cáo và khiếu nại phản ánh. Trong đó, địa phương đã giải quyết 30/34 đơn khiếu nại (còn 4 vụ việc đang giải quyết) và 19/19 đơn tố cáo.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã làm rõ thêm về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của huyện Cẩm Xuyên trong thời gian qua. Một số đại biểu cho rằng: huyện cần sớm hoàn thiện trụ sở tiếp công dân; tiếp tục chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng; những vụ việc huyện chuyển về xã giải quyết cần đảm bảo đúng quy trình...

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Thu Hà kết luận buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Thu Hà kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Thu Hà ghi nhận kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện Cẩm Xuyên trong thời gian qua, đồng thời đề nghị huyện Cẩm Xuyên tiếp tục khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thời gian tới, huyện Cẩm Xuyên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với công tác tiếp dân; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai; nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở, đối thoại với Nhân dân; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ trong thực thi công vụ; kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở; động viên khen thưởng người tố cáo đúng, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phan Trâm

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nang-cao-hieu-qua-tiep-cong-dan-kip-thoi-giai-quyet-cac-kien-nghi-ngay-tu-co-so-post268274.html