Nâng cao hiệu quả quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các Hội quần chúng

Chiều 22-9, Đoàn khảo sát của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì làm việc với Thành ủy Hà Nội về việc khảo sát phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TƯ ngày 27-6-2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì cuộc làm việc với Đoàn khảo sát.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Toàn thành phố có 3.711 hội quần chúng

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật trình bày báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TƯ. Cụ thể, Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 tổ chức Đảng trực thuộc và gần 46 vạn đảng viên (chiếm khoảng 10% số lượng đảng viên của cả nước). Đối với các hội quần chúng, hiện thành phố có 3.711 hội, trong đó có 159 hội có hoạt động trong phạm vi thành phố; 347 hội hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thị xã và 3.205 hội hoạt động trong phạm vi xã, phường, thị trấn.

Các tổ chức hội rất đa dạng, phát triển theo các lĩnh vực, với tính chất, đặc điểm khác nhau, gồm các hội chính trị - xã hội và hội chính trị - xã hội - nghề nghiệp; hội xã hội, nhân đạo, từ thiện; hội xã hội - nghề nghiệp; hiệp hội kinh tế; quỹ xã hội, nhân đạo… từng bước đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nhiều đối tượng quần chúng trên địa bàn. Trong đó có 1.714 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (19 hội hoạt động phạm vi thành phố; 143 hội hoạt động phạm vi quận, huyện, thị xã; 1.552 hội hoạt động phạm vi xã, phường, thị trấn).

Thực hiện Quy định 171-QĐ/TƯ của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan Hội quần chúng; từng chi bộ cơ sở đã đề ra chủ trương, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, sát với yêu cầu, nhiệm vụ. Trong lãnh đạo, thực hiện luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng cấp ủy, đảng viên, viên chức và người lao động...

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại cuộc khảo sát

Trong đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp với các Hội quần chúng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trên các mặt đời sống xã hội. Các tổ chức hội thực hiện tốt công tác tập hợp hội viên; hoạt động của các Hội theo đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Vai trò của các đồng chí đảng viên là thành viên các Hội quần chúng được phát huy, công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên được quan tâm thực hiện. Các hội quần chúng tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các phong trào thi đua của các ngành, các cấp phát động.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đã làm rõ những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TƯ; những bất cập trong thực tiễn hiện nay; mối quan hệ của cấp ủy với lãnh đạo các hội; vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo đối với các tổ chức hội… Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Quy định 171-QĐ/TƯ gặp một số khó khăn nhất định.

Trong đó, vai trò lãnh đạo chính trị của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp đối với các Hội tuy được quan tâm triển khai thực hiện nhưng vẫn còn mặt hạn chế; nhiều nơi còn lúng túng trong phương thức lãnh đạo hội; một số sở, ngành, quận, huyện chưa bám sát trong việc quản lý, hỗ trợ hoạt động của các hội. Việc triển khai, quán triệt Quy định 171-QĐ/TƯ của Ban Bí thư ở một số tổ chức Đảng chưa đạt hiệu quả; nhiều hội quần chúng chưa thành lập được tổ chức đảng…

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc quản lý của các cấp ủy, chính quyền đối với các Hội quần chúng trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề xuất, kiến nghị với Trung ương 4 nhóm nội dung. Trong đó, đề xuất ban hành quy định mới thay thế Quy định số 171-QĐ/TƯ phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; rà soát, hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về hoạt động của các Hội bảo đảm thống nhất, bám sát thực tiễn.

Đồng thời, đề nghị Trung ương nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các hội hoạt động hiệu quả; hướng dẫn khung quy chế làm việc mẫu đối với chi bộ hội quần chúng; hướng dẫn về cơ chế đặt hàng giao nhiệm vụ gắn với việc hỗ trợ kinh phí để hội thực hiện nhiệm vụ; rà soát, sắp xếp lại một số hội có tính chất tương đồng như: Hội Người mù với Hội Người khuyết tật, Hội Khuyến học với Hội Cựu giáo chức…

Không nên hành chính hóa hoạt động của hội

Phát biểu tại cuộc khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả mà thành phố Hà Nội đạt được sau 15 năm triển khai thực hiện Quy định số 171-QĐ/TƯ. Trên cơ sở triển khai thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng việc sửa đổi Quy định số 171-QĐ/TƯ là cần thiết, phù hợp với thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc sửa đổi cần có cách thức tiếp cận một cách toàn diện, thống nhất với các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là cần bám sát những bất cập trong thực tiễn hiện nay.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng không nên hành chính hóa hoạt động của các hội quần chúng.

Việc sửa đổi quy định mới cần tránh hành chính hóa các hội; đặc biệt cần phát huy được vai trò của tổ chức Đảng trong các cơ quan hội quần chúng một cách thực chất. Trên cơ sở Quy định số 171-QĐ/TƯ, việc sửa đổi và ban hành Quy định mới cần có quy định khung để các đơn vị, địa phương triển khai cho phù hợp với thực tiễn, trong đó chú trọng tăng cương phân cấp, ủy quyền. Đồng thời, khi ban hành Quy định mới cần có các văn bản hướng dẫn luôn để các địa phương thuận tiện trong triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường kết luận buổi khảo sát

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường đánh giá cao nội dung báo cáo cũng như các ý kiến tham gia tại cuộc làm việc. Qua buổi làm việc với 9 tỉnh, thành phố thì Hà Nội là đơn vị có những thông tin rất đầy đủ, đặc biệt những đề xuất, kiến nghị xuất phát từ thực tiễn triển khai. Về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sẽ tiếp thu toàn bộ các đề xuất này, bởi đây là căn cứ quan trọng để Đảng ủy Khối xây dựng Báo cáo tổng kết và tham mưu Ban Bí thư xây dựng quy định mới thay thế Quy định số 171-QĐ/TƯ để phù hợp với thực tiễn hiện nay...

“Quan điểm của Đảng ủy Khối cũng nhất trí với thành phố Hà Nội là không nên hành chính hóa hoạt động của các hội quần chúng, mà cần tạo điều kiện thuận lợi để các hội hoạt động hiệu quả hơn. Sau khi hoàn thành khảo sát, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức hai hội nghị trực tuyến để tiếp tục có thêm ý kiến đóng góp của các địa phương, trước khi hoàn thiện báo cáo trình Ban Bí thư”, đồng chí Nguyễn Quang Trường thông tin.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nang-cao-hieu-qua-quan-ly-cua-cac-cap-uy-dang-chinh-quyen-doi-voi-cac-hoi-quan-chung-642769.html