Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đó là một trong bốn vấn đề lớn trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM vào ngày 31-1. Tổng Bí thư nêu rõ, TPHCM phải giữ vững vị trí đi đầu trong tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển đô thị và phát triển nguồn nhân lực...

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/214355.asp